Kort #22902 Norges Lovbog

Norges Lovbog Norges Lovbog

Konung Olof den heliges (?) norske Lovbog. På danska fr. 1600:talet. 
4:o

Engestr. C.XVII.1.17

Information

Kortnr:
22902
Låda:
33 No-Of
Text:

Norges Lovbog

Konung Olof den heliges (?) norske Lovbog. På danska fr. 1600:talet.
4:o

Engestr. C.XVII.1.17

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB