Kort #23020 Norsteen, Catarina Franzelia

Norsteen, Catarina Franzelia [Norsteen, Catarina Franzelia]

Christiernin, Per Niclas (1725-1799) prof. i jur.,logik och metafysik, kyrkoherde

Inlaga till hovrätten med anhållan om att det av
klockaren Johan Norsteen mot lagmansrättens dom
erbjudna och antagna vadet måtte förklaras kraftlöst 
och anhållan om att för rättegångsutgifterna
få full ersättning samt Johan Norsteens änkas
Catarina Franzelias anhållan om att förskonas från
de rättegångskostnader, som P.N. Christiernin uppfört 1769 

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23020
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norsteen, Catarina Franzelia]

Christiernin, Per Niclas (1725-1799) prof. i jur.,logik och metafysik, kyrkoherde

Inlaga till hovrätten med anhållan om att det av
klockaren Johan Norsteen mot lagmansrättens dom
erbjudna och antagna vadet måtte förklaras kraftlöst
och anhållan om att för rättegångsutgifterna
få full ersättning samt Johan Norsteens änkas
Catarina Franzelias anhållan om att förskonas från
de rättegångskostnader, som P.N. Christiernin uppfört 1769

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB