Kort #22982 Norrköping

Norrköping Norrköping

Tvenne vyer samt en plankarta öfver Norrköping

i: Österberg, Frans B., Journal öfver resan
från Stockholm till Holland och Amsterdam 
år 1823 ... 1 vol. 4:o

i: M 275

Information

Kortnr:
22982
Låda:
33 No-Of
Text:

Norrköping

Tvenne vyer samt en plankarta öfver Norrköping

i: Österberg, Frans B., Journal öfver resan
från Stockholm till Holland och Amsterdam
år 1823 ... 1 vol. 4:o

i: M 275

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB