Kort #22765 Nordling, Johan

Nordling, Johan Nordling, Johan  (1863-1938)

Se: Wildgans, Anton, Kirbisch eller Gendarmen,
skandalen och lyckan

i: Vö 33

Information

Kortnr:
22765
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordling, Johan (1863-1938)

Se: Wildgans, Anton, Kirbisch eller Gendarmen,
skandalen och lyckan

i: Vö 33

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB