Kort #22923 Norlind, Jonas

Norlind, Jonas [Norlind, Jonas]

Celsing, Gustaf (1679-1743) statssekr., hovkansler

Reseintyg för Jonas Norlind 1724

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22923
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norlind, Jonas]

Celsing, Gustaf (1679-1743) statssekr., hovkansler

Reseintyg för Jonas Norlind 1724

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB