Kort #22886 Norén, Lars

Norén, Lars Vp 11d:1979/80:8

Norén, Lars (1944- 2021), författare

Orestes

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1979/80 [Duplic.]

Information

Kortnr:
22886
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11d:1979/80:8

Norén, Lars (1944- 2021), författare

Orestes

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1979/80 [Duplic.]

Signum:
Vp 11d:1979/80:8
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB