Kort #23038 Numers, Hedvig Constantia Fredrika von, f. Ehrenstam

Numers, Hedvig Constantia Fredrika von, f. Ehrenstam Kempes autografsamling

Numers, Hedvig Constantia Fredrika von, f. Ehrenstam (1830-1863), författare

Du älskar mig ej mer. [Dikt.U.å4.] 8:o. 1 bl.

Information

Kortnr:
23038
Låda:
33 No-Of
Text:

Kempes autografsamling

Numers, Hedvig Constantia Fredrika von, f. Ehrenstam (1830-1863), författare

Du älskar mig ej mer. [Dikt.U.å4.] 8:o. 1 bl.

Signum:
Kempes autografsamling
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB