Kort #23228 Obaldia, René de

Obaldia, René de Vp 11e:1966/67:9

Obaldia, René de (1918- )

O DU MILDA VÄST. (DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS.) Övers.: Göran. O. Eriksson.

Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1966/67. [Duplic.]

Information

Kortnr:
23228
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1966/67:9

Obaldia, René de (1918- )

O DU MILDA VÄST. (DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS.) Övers.: Göran. O. Eriksson.

Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1966/67. [Duplic.]

Signum:
Vp11e:1966/67:9
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB