Kort #22865 Nordisk familjeboks arkiv

Nordisk familjeboks arkiv R 36-36a

Nordisk familjeboks arkiv

Handlingar ang. redaktionen av Nordisk familjeboks 
första och andra upplaga. Brev till redaktionen
1 vol., 3 pf.fol., 17 pf. 4: o

Information

Kortnr:
22865
Låda:
33 No-Of
Text:

R 36-36a

Nordisk familjeboks arkiv

Handlingar ang. redaktionen av Nordisk familjeboks
första och andra upplaga. Brev till redaktionen
1 vol., 3 pf.fol., 17 pf. 4: o

Signum:
R 36-36a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB