Kort #23079 Nybom, Johan

Nybom, Johan Nybom, Johan (1815-1889), skald

"Till Josefina Howing, den 21 aug. 1859", dikt.

i: Ep H 16 a:5

Information

Kortnr:
23079
Låda:
33 No-Of
Text:

Nybom, Johan (1815-1889), skald

"Till Josefina Howing, den 21 aug. 1859", dikt.

i: Ep H 16 a:5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB