Kort #23177 Nyström, Johan Fredrik

Nyström, Johan Fredrik Ep N 5:3

Nyström, Johan Fredrik (1855-1918)

Tal i rösträttsfrågan. Odat. 1/2-fol. 11 bl.

Information

Kortnr:
23177
Låda:
33 No-Of
Text:

Ep N 5:3

Nyström, Johan Fredrik (1855-1918)

Tal i rösträttsfrågan. Odat. 1/2-fol. 11 bl.

Signum:
Ep N 5:3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB