Kort #23300 Officium

Officium Huseby 19
Officium
beate virginis. Psalmi penitentiales. Officium defunctorum, Officium crucis. Böner. Psalni graduum.
Psalterium abbreviatum. Italien 1400-talet.

Information

Kortnr:
23300
Låda:
33 No-Of
Text:

Huseby 19
Officium
beate virginis. Psalmi penitentiales. Officium defunctorum, Officium crucis. Böner. Psalni graduum.
Psalterium abbreviatum. Italien 1400-talet.

Signum:
Huseby 19
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB