Kort #23191 Något om Upplysning och Bättre Tider

Något om Upplysning och Bättre Tider Något om Upplysning och Bättre Tider

[Okänd förf. Polemik mot artikel i Wisby
Tidning, nr 40/1822. Handskr.]

i: L 97:3:9

Information

Kortnr:
23191
Låda:
33 No-Of
Text:

Något om Upplysning och Bättre Tider

[Okänd förf. Polemik mot artikel i Wisby
Tidning, nr 40/1822. Handskr.]

i: L 97:3:9

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB