Kort #23183 Nytta och nöje

Nytta och nöje Vo 28:1-2

Nytta och nöje

Handlingar rörande sällskapet N- o. N- , innehållande 
stadgar af 1798 och 1812, protokoll,
revisionsberättelser, kallelselistor, bref m.m.
1 vol. st. 4:o (sidenband) o. 1 konv. i fol.

Information

Kortnr:
23183
Låda:
33 No-Of
Text:

Vo 28:1-2

Nytta och nöje

Handlingar rörande sällskapet N- o. N- , innehållande
stadgar af 1798 och 1812, protokoll,
revisionsberättelser, kallelselistor, bref m.m.
1 vol. st. 4:o (sidenband) o. 1 konv. i fol.

Signum:
Vo 28:1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB