Kort #22869 Nordvall, Adolf Leonard

Nordvall, Adolf Leonard [Nordvall, Adolf Leonard (1824-1892) docent i etik]

Anjou, Lars Anton (1803-1884) teol.prof., statsråd
chef för ecklesiastikdep.

Intyg för docent Adolf Leonard Nordvall 1857

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22869
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordvall, Adolf Leonard (1824-1892) docent i etik]

Anjou, Lars Anton (1803-1884) teol.prof., statsråd
chef för ecklesiastikdep.

Intyg för docent Adolf Leonard Nordvall 1857

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB