Kort #23254 Odelberg, Wilhelm

Odelberg, Wilhelm Odelberg, Wilhelm (f.1918) fil.dr
Codex Ristelianus. Beskrivning av handskr.
A 540 (Confessio Strengnensis). 12 bl. 4:o
i pappbd.
inlagd i realkat.:A 540

Information

Kortnr:
23254
Låda:
33 No-Of
Text:

Odelberg, Wilhelm (f.1918) fil.dr
Codex Ristelianus. Beskrivning av handskr.
A 540 (Confessio Strengnensis). 12 bl. 4:o
i pappbd.
inlagd i realkat.:A 540

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB