Kort #23056 Nya testamentet

Nya testamentet A 170

Nya testamentet

Text på latin. Hs från 1400-t. Papper 1 vol. folio

Information

Kortnr:
23056
Låda:
33 No-Of
Text:

A 170

Nya testamentet

Text på latin. Hs från 1400-t. Papper 1 vol. folio

Signum:
A 170
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB