Kort #22929 Norling, Erik Custav

Norling, Erik Custav Norling, Erik Custav (1884-1962), skriftställare, hemmansägare

"Åttital och nittital." - Manuskript. Bil. till
August Strindbergs brev till Valfrid Spångberg

i: Ep S 53

Information

Kortnr:
22929
Låda:
33 No-Of
Text:

Norling, Erik Custav (1884-1962), skriftställare, hemmansägare

"Åttital och nittital." - Manuskript. Bil. till
August Strindbergs brev till Valfrid Spångberg

i: Ep S 53

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB