Kort #23050 Nya sjukdomen

Nya sjukdomen Nya sjukdomen

"För håld eller stingh" och "För then nye siuckdomen"  Receptanteckningar från senare hälften af 1500-talet

Se: Laghandskrifter
i: B 19

Information

Kortnr:
23050
Låda:
33 No-Of
Text:

Nya sjukdomen

"För håld eller stingh" och "För then nye siuckdomen" Receptanteckningar från senare hälften af 1500-talet

Se: Laghandskrifter
i: B 19

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB