Kort #23286 [Oedipus]

[Oedipus] [Oedipus]
Een märkeligh historia om een aff the Thebaniske konung Oedippus benemnd.
i: Samling av huvudsakligen andligt och
vittert innehåll fr. 1600. s.171-174.
Vs. 25.

Information

Kortnr:
23286
Låda:
33 No-Of
Text:

[Oedipus]
Een märkeligh historia om een aff the Thebaniske konung Oedippus benemnd.
i: Samling av huvudsakligen andligt och
vittert innehåll fr. 1600. s.171-174.
Vs. 25.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB