Kort #22782 Nordström, Johan Jakob

Nordström, Johan Jakob Ep N 2

Nordström, Johan Jakob (1802-74)

Bref till J- J- N- från bl.a. Brunius, Böttiger.
El. Fries, Henning Hamilton, Hartmansdorff, G.
Löwenhielm, Reuterdahl, Schirren. l konv.

Information

Kortnr:
22782
Låda:
33 No-Of
Text:

Ep N 2

Nordström, Johan Jakob (1802-74)

Bref till J- J- N- från bl.a. Brunius, Böttiger.
El. Fries, Henning Hamilton, Hartmansdorff, G.
Löwenhielm, Reuterdahl, Schirren. l konv.

Signum:
Ep N 2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB