Kort #23242 Odalmannen

Odalmannen R. 26.
Odalmannen
Recensioner och kritiker öfver Odalmannen.
[Populär tidskrift, utg. av Hans Järta, Falun
1823-24]. Samlade av C. S[chmidt]. 4:o.

Information

Kortnr:
23242
Låda:
33 No-Of
Text:

R. 26.
Odalmannen
Recensioner och kritiker öfver Odalmannen.
[Populär tidskrift, utg. av Hans Järta, Falun
1823-24]. Samlade av C. S[chmidt]. 4:o.

Signum:
R26
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB