Kort #23148 Nyrén, Carl

Nyrén, Carl X 409a

Nyrén, Carl

Svar på Patriotiska Sällskapets prisfråga om
orsakerna till missväxter i Sverige och medlen
att dem förekomma, 1 h. 4:o

Information

Kortnr:
23148
Låda:
33 No-Of
Text:

X 409a

Nyrén, Carl

Svar på Patriotiska Sällskapets prisfråga om
orsakerna till missväxter i Sverige och medlen
att dem förekomma, 1 h. 4:o

Signum:
X 409a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB