Kort #23083 Nybom, Johan

Nybom, Johan I s 11:14 d

Nybom, Johan (1815-1889), skald

Visa ("egenhändigt och i fyllan skrifven" enligt
anteckning av Henrik B. Reinholdson), 1839

Information

Kortnr:
23083
Låda:
33 No-Of
Text:

I s 11:14 d

Nybom, Johan (1815-1889), skald

Visa ("egenhändigt och i fyllan skrifven" enligt
anteckning av Henrik B. Reinholdson), 1839

Signum:
I s 11:14 d
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB