Kort #22811 Nordström, Ludvig

Nordström, Ludvig Vf 166:4

Nordström, Ludvig (1882-1942) författare

En psalm om Montreal. - In memoriam. Febr. 14 år
1895 till H. R. F. 6 bl. (bl. 6-11) 4:o

Information

Kortnr:
22811
Låda:
33 No-Of
Text:

Vf 166:4

Nordström, Ludvig (1882-1942) författare

En psalm om Montreal. - In memoriam. Febr. 14 år
1895 till H. R. F. 6 bl. (bl. 6-11) 4:o

Signum:
Vf 166:4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB