Kort #22856 Nordensvan, Georg Gustaf

Nordensvan, Georg Gustaf Ep N 1 b

Nordensvan, Georg Gustaf (1855-1932) skriftst.

23 brev till Georg Nordensvan samt 4 diktmanuskript 
av Verner von Heidenstam

[Se förteckning i Realkatalogen]

Information

Kortnr:
22856
Låda:
33 No-Of
Text:

Ep N 1 b

Nordensvan, Georg Gustaf (1855-1932) skriftst.

23 brev till Georg Nordensvan samt 4 diktmanuskript
av Verner von Heidenstam

[Se förteckning i Realkatalogen]

Signum:
Ep N 1 b
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB