Kort #22934 Norling, Gustaf Fredrik

Norling, Gustaf Fredrik [Norling, Gustaf Fredrik (1851-1926), ornamentbildhuggare]

Biographica

i: Ep. N 2 a
Suppl. 2:3

Information

Kortnr:
22934
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norling, Gustaf Fredrik (1851-1926), ornamentbildhuggare]

Biographica

i: Ep. N 2 a
Suppl. 2:3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB