Kort #23112 Nyköping

Nyköping Nyköping

Om förhållandena i Nyköpings skolväsen m.m.
åtskilliga upplysningar

Engestr. B.VI.1.18.

Information

Kortnr:
23112
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyköping

Om förhållandena i Nyköpings skolväsen m.m.
åtskilliga upplysningar

Engestr. B.VI.1.18.

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB