Kort #23129 Nyman, Hans

Nyman, Hans Nyman, Hans

Kokboks- ladugårds- och diverse anteckningar
Senare hälften af 1700-talet

i: Nyman, H., Läkarebok, kok- och syltbok 
i:  X 60

Information

Kortnr:
23129
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyman, Hans

Kokboks- ladugårds- och diverse anteckningar
Senare hälften af 1700-talet

i: Nyman, H., Läkarebok, kok- och syltbok
i: X 60

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB