Kort #22926 Norling, Anders

Norling, Anders [Norling, Anders, kusk]

Ehrenheim, Fredrik Wilhelm von (1753-1828) kanslipres .

Anhållan om resepass för kusken Anders Norling,
1800

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22926
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norling, Anders, kusk]

Ehrenheim, Fredrik Wilhelm von (1753-1828) kanslipres .

Anhållan om resepass för kusken Anders Norling,
1800

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB