Kort #23299 Officium

Officium A. 129.
A. 130.
Officium
B. Henrici. Fragment. Perg. 1 bl. 4:o
Fragment av ett antiphonorium. Perg.
2 bl. 4:o.

Information

Kortnr:
23299
Låda:
33 No-Of
Text:

A. 129.
A. 130.
Officium
B. Henrici. Fragment. Perg. 1 bl. 4:o
Fragment av ett antiphonorium. Perg.
2 bl. 4:o.

Signum:
A129, A130
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB