Kort #23251 Odelberg, C H

Odelberg, C H I. 57. 
Odelberg, C H 
Samlingar och anteckningar till en personalhistoria öfver Kongl. Svea Hofrätt. 1-4. Orig.
4 vol. 4:o. 8:o & fol.
1-2: Biografiska uppgifter om auscultanter
1627-1799. 2 vol. 8:o.
3 : Presidenter och ledamöter 1614-1700; Kongl.
bref 1614-79; Anteckningar ur protokollen
1618-35. 1 konvol. 8:o.
4 : Kronolog. förteckn. öfver presidenter och
ledamöter; m.fl. anteckningar. Fol.

Information

Kortnr:
23251
Låda:
33 No-Of
Text:

I. 57.
Odelberg, C H
Samlingar och anteckningar till en personalhistoria öfver Kongl. Svea Hofrätt. 1-4. Orig.
4 vol. 4:o. 8:o & fol.
1-2: Biografiska uppgifter om auscultanter
1627-1799. 2 vol. 8:o.
3 : Presidenter och ledamöter 1614-1700; Kongl.
bref 1614-79; Anteckningar ur protokollen
1618-35. 1 konvol. 8:o.
4 : Kronolog. förteckn. öfver presidenter och
ledamöter; m.fl. anteckningar. Fol.

Signum:
I57
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB