Kort #22894 Norén, Petter

Norén, Petter [Norén, Petter, betjänt]

Frölich, Gustaf Erik (1792-1860) överstelöjtnant, hovmarskalk, landshövding

Resebevis för betjänten Petter Norén, 1831


i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22894
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norén, Petter, betjänt]

Frölich, Gustaf Erik (1792-1860) överstelöjtnant, hovmarskalk, landshövding

Resebevis för betjänten Petter Norén, 1831

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB