Kort #23139 Nyman, Thure Josua

Nyman, Thure Josua R 58:8:2

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Goda råd till konstköpare

Information

Kortnr:
23139
Låda:
33 No-Of
Text:

R 58:8:2

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Goda råd till konstköpare

Signum:
R 58:8:2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB