Kort #23111 Nyköping

Nyköping Nyköping

Se: Lithman, L.G., Anteckningar om Nyköpings
stad, slott, kyrkor och kyrkogårdar med 
inventarier (afskr. af grafvårdars inskrifter o . d.) 
i: M 68

Information

Kortnr:
23111
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyköping

Se: Lithman, L.G., Anteckningar om Nyköpings
stad, slott, kyrkor och kyrkogårdar med
inventarier (afskr. af grafvårdars inskrifter o . d.)
i: M 68

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB