Kort #23023 Nortman, Samuel

Nortman, Samuel [Nortman, Samuel]

Se: [Lohe,J.], Till Svea hovrätt ang. revisionssaker 
rör. Johan Lohe och Samuel Nortman, 3juli 1694

Engestr. B.II.1.3 (N:0 146)

Information

Kortnr:
23023
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nortman, Samuel]

Se: [Lohe,J.], Till Svea hovrätt ang. revisionssaker
rör. Johan Lohe och Samuel Nortman, 3juli 1694

Engestr. B.II.1.3 (N:0 146)

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB