Kort #22899 Norge

Norge Norge

Kurs för sjöfärd längs Norges kust från Bergen
och norrut, från omkr. år 1600. Samtida afskr.

   Sammanbunden m. Karl Knutssons historie
i: K 29

Information

Kortnr:
22899
Låda:
33 No-Of
Text:

Norge

Kurs för sjöfärd längs Norges kust från Bergen
och norrut, från omkr. år 1600. Samtida afskr.

Sammanbunden m. Karl Knutssons historie
i: K 29

Signum:
K 29
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB