Kort #22774 Nordstrandh, Axel Herman

Nordstrandh, Axel Herman [Nordstrandh, Axel Herman]

Se: Lagerkranz, J.L., Kyrkoherden A.H. Nordstrandh
i: I n 9b

Information

Kortnr:
22774
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordstrandh, Axel Herman]

Se: Lagerkranz, J.L., Kyrkoherden A.H. Nordstrandh
i: I n 9b

Signum:
I n 9b
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB