Kort #22720 Nordberg, Jöran Anders

Nordberg, Jöran Anders A 697

Nordberg, Jöran Anders

Wårt menniskliga mått och Guds wedergällnings
mått ... 14 juni 1741

Information

Kortnr:
22720
Låda:
33 No-Of
Text:

A 697

Nordberg, Jöran Anders

Wårt menniskliga mått och Guds wedergällnings
mått ... 14 juni 1741

Signum:
A 697
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB