Kort #23235 Observationer

Observationer M 117 h
Observationer
Meteorologiska observationer hålne i Lund år
1800. 1 lägg. Fol.

Information

Kortnr:
23235
Låda:
33 No-Of
Text:

M 117 h
Observationer
Meteorologiska observationer hålne i Lund år
1800. 1 lägg. Fol.

Signum:
M117h
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB