Kort #22734 Nordborg, Olof

Nordborg, Olof X 278

Nordborg, Olof (1689-1745), Kyrkoherde i Fredsberg,

Gnomonomica eller konsten at giöra solwisare
författad uti en disputation af 0.N., och nu
förswänskad ... af Magnus M. Almberg, A.O.R.
1751 [13/1] 1 vol. 8:o.

Information

Kortnr:
22734
Låda:
33 No-Of
Text:

X 278

Nordborg, Olof (1689-1745), Kyrkoherde i Fredsberg,

Gnomonomica eller konsten at giöra solwisare
författad uti en disputation af 0.N., och nu
förswänskad ... af Magnus M. Almberg, A.O.R.
1751 [13/1] 1 vol. 8:o.

Signum:
X 278
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB