Kort #23006 Norrmannus, Laurentius

Norrmannus, Laurentius Ep O 2

Norrmannus, Laurentius

Memorial till Bengt Oxenstierna undert. av Laur.
Norrmannus och Joh. Eenberg 20 nov. 1700

Information

Kortnr:
23006
Låda:
33 No-Of
Text:

Ep O 2

Norrmannus, Laurentius

Memorial till Bengt Oxenstierna undert. av Laur.
Norrmannus och Joh. Eenberg 20 nov. 1700

Signum:
Ep O 2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB