Kort #22717 Nordberg

Nordberg D 808:1-2

Nordberg

Konung Carl den XII:s historia; D.l,2, tr.
Stockholm 1840. Jemte förf:s egenhändiga tillägg 
på infäöstade mindre blad

Information

Kortnr:
22717
Låda:
33 No-Of
Text:

D 808:1-2

Nordberg

Konung Carl den XII:s historia; D.l,2, tr.
Stockholm 1840. Jemte förf:s egenhändiga tillägg
på infäöstade mindre blad

Signum:
D 808:1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB