Kort #23134 Nyman, Johan Svensson

Nyman, Johan Svensson I n 11

Nyman, Johan Svensson

Album från år 1649, mest från Upsala och Stockholm. Orig. 8:o.

Information

Kortnr:
23134
Låda:
33 No-Of
Text:

I n 11

Nyman, Johan Svensson

Album från år 1649, mest från Upsala och Stockholm. Orig. 8:o.

Signum:
I n 11
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB