Kort #23288 Oehlenschläger, Adam

Oehlenschläger, Adam Oehlenschläger, Adam 
Palnatoke. Sorgespel av A- O- öfversättning.
Fol. 17 ark, & titelbl. - Omfattar akterna
1-3 & några sidor av akt 4.
i: Bodman, C.A., Efterlämnade papper.
V. f. 50 a.

Information

Kortnr:
23288
Låda:
33 No-Of
Text:

Oehlenschläger, Adam
Palnatoke. Sorgespel av A- O- öfversättning.
Fol. 17 ark, & titelbl. - Omfattar akterna
1-3 & några sidor av akt 4.
i: Bodman, C.A., Efterlämnade papper.
V. f. 50 a.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB