Kort #22714 Nordberg

Nordberg D 807

Nordberg

Anmärkningar vid Carl XII:s historia, afskr.
fr. medlet af 1700-talet

Information

Kortnr:
22714
Låda:
33 No-Of
Text:

D 807

Nordberg

Anmärkningar vid Carl XII:s historia, afskr.
fr. medlet af 1700-talet

Signum:
D 807
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB