Kort #22776 Nordström, Anders

Nordström, Anders Nordström, Anders

Se: Horrn, J.L., Handlingar i revisionssaken
emellan boktryckaren J.L. Horrn, J. Ullberg
och glasmästaren A. Nordström käranden samt
J. NWernberg svarande.1760-70-talet

i: B 473

Information

Kortnr:
22776
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordström, Anders

Se: Horrn, J.L., Handlingar i revisionssaken
emellan boktryckaren J.L. Horrn, J. Ullberg
och glasmästaren A. Nordström käranden samt
J. NWernberg svarande.1760-70-talet

i: B 473

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB