Kort #23161 Nyström, Per Axel

Nyström, Per Axel I n 12:1-2

Nyström, Per Axel, Arkitekt, chef för Överintendentsämbetet

Brev och handlingar ang. Per Axel Nyström
2 pf. fol.

Information

Kortnr:
23161
Låda:
33 No-Of
Text:

I n 12:1-2

Nyström, Per Axel, Arkitekt, chef för Överintendentsämbetet

Brev och handlingar ang. Per Axel Nyström
2 pf. fol.

Signum:
I n 12:1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB