Kort #23128 Nyman, Carl Jacob

Nyman, Carl Jacob [Nyman, Carl Jacob, sjöman]

Fredensköld, Nils (1731-1792) hovrättsråd, vice landshövding

Öppet pass för sjömannen Carl Jacob Nyman, 1779

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23128
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Carl Jacob, sjöman]

Fredensköld, Nils (1731-1792) hovrättsråd, vice landshövding

Öppet pass för sjömannen Carl Jacob Nyman, 1779

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB