Kort #23137 Nyman, Thure Josua

Nyman, Thure Josua R 58:8:3

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Johan Niklas Byström, ett svenskt konstnärsöde

Information

Kortnr:
23137
Låda:
33 No-Of
Text:

R 58:8:3

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Johan Niklas Byström, ett svenskt konstnärsöde

Signum:
R 58:8:3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB